דילמי - אנשי מקצוע דילמי - דילים משתלמים דילמי - צרכנות

הרחקת יונים – טיפול מקצועי

Written by admin

יונים הם אומנם מהוות תמימות וזכות, אבל לא כשהן באות אל המרזב, אדן החלון, הגג או מסתור הכביסה שלכם ומהוות מטרד אמתי. למעט הנוצות שהן משילות, המחלות שניתן ללקות בהן, הריח הרע שהן גורמות, היונים גם מרעישות נורא ופוגמות באיכות שלכם. היום יש בנמצא מענה עבור הרחקת יונים בדמות של הצבת רשת או של הצבת דוקרן מנירוסטה, אשר ימנעו כניסה של יונים אל הבית שלכם.

על מי מוטלת האחריות של הרחקת יונים – עליכם או על ועד הבית שלכם?

על ועד הבית בבניין משותף מוטלת המחויבות של אחזקה קבועה בכל בעיה, כמו למשל – טיפול בבעיה של חשמל או לחלופין טיפול של בעיה בחדירה של רטיבות. אומנם הליקוי של יונים לא נחשב כבעיה ברכוש המשותף של המבנה בו הנכם דרים, אלא כתופעת טבע אשר מסבה נזק אשר יכולה לפגוע בבניין המשותף וכפועל יוצא להוריד את רמת החיים של הדרים בו. מפאת הסיבה שזו לא בעיה שמוטלת על האחריות של ועד הבית שלכם, תצטרכו להסתדר בעצמכם.

מה הן הסגולות של טיפול במטרד היונים על ידי ועד הבית שלכם?

יונים יקננו בכל קומה בבניין המשותף, הן תבכרנה את מסתור המזגן ואת מסתור הכביסה, מכיוון שמסתור הכביסה יזכיר להן שובך. המסתורים יותר נגישים אל הדיירים והיונים תתחבאנה שם בפינה ומתחת למזגן בדרך כלל, זוג יונים יתחלק במקום של מסתור כביסה רק עם הצאצאים שלו, בשל כך יתר היונים יתיישבו במקום של קינון בדירות הסמוכות לדירה שלכם. באם בדירה כל שהיא תוצב רשת עבור הרחקת יונים, הן יעברו לקנן בדירה שונה קרובה, בשל כך גם אם דייר אחד ימנע את חדירת היונים אל ביתו, הן יגיעו לדירה אחרת.

ועד הבית עשוי לטפל במענה כללי לבעיה זו, כדי להרחיק את התופעה המטרידה הזאת של קינון בבית שלכם, כמו למשל – הצבה של רשת בכל הקומות או הצבה של רשת חופה מעל גבי גג טכני של הבניין המשותף. מנגד, דיר אינדיבידואלי ייתן מענה נקודתי שאינו כוללני, דבר שעשוי לגרום לבעיה לעבור ולהטריד את השכנים שלכם.

הצבה של רשת הרחקת יונים מסתכמת בעלות גבוהה, אבל כשעסקינן בעבודה מקיפה עבור כל דרי הבניין המשותף ניתן לחסוך בעלות הזאת.

About the author

admin