ריביות המשכנתא

טרוף המשכנתאות נמשך גם ביולי, שיא של כל הזמנים בהיקף המשכנתאות, כארבעים אחוז מהן – במינוף של למעלה משישים אחוז!

בחודש יולי חלה קפיצה של כעשרים וחמישה אחוז בהיקף המשכנתאות שנלקחו על ידי קהל רוכשי הדירות בישראל, ביחס לחודש יוני, בו נלקחו הלוואות בסדר גודל של כמעט כארבעה מיליארד שקלים. בחודש יוני הצטרפו כשבעת אלפים לווים חדשים לשוק ההלוואות בכלל והמשכנתא בפרט, בעוד שבחודש יולי הצטרפו כבר כשמונת אלפים איש חדשים. ביחס לחודש יוני אשתקד הקפיצה היא של כעשרים אחוזים. סך כל המשכנתאות שנלקחו בחודש יולי היה בהיקף של כמעט כחמישה מיליארד שקלים, וליתר דיוק ארבעה מיליארד, תשע מאות ועשרים מליון שקלים של משכנתאות. נתונים אלו מביאים את יתרת חוב המשכנתא כולו במדינת ישראל בחודש יולי, לכדי כמאתיים וארבע עשר וחצי מיליארד שקלים חדשים, נתון המהווה עליה של כשבעה אחוזים ביחס לחודש יולי אשתקד.  

עליה זו מתבצעת בד בד עם עליה במדד מחירי הדיור, ריאלית ונומינאלית, ובמקביל לעליה במדד משכן. כלומר – יותר משכנתאות נלקחו, בתקופה בה מחירי הדירות עדין עלו, אך גם התחזקה היכולת הכלכלית של משפחות בישראל לעמוד בהחזרי וייסורי המשכנתא. אחד הנתונים החשובים הנוספים העולים מניתוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בענין זה, הוא העובדה שארבעים מסך ההלוואות היו במינוף של כלמעלה משישים אחוזים. במלים אחרות – הבנק עצמו העניק מימון שנחשב גבוה יחסית לתקופה זו, ועמד על למעלה משישים אחוז מערך הדירה. זאת גם ובעיקר בקרב רוכשים מבוססים יחסית, כיאה והולם גם את נתוני מדד משכן, כאשר גובה ההחזר ביחס להיקף ההכנסה החודשית עמד על כשלושים אחוזים לערך. נתון מענין נוסף מצביע, שהעלייה איננה רק במכירת המשכנתאות כהלוואות לצורך רכישת דירה, אלא היא מתקיימת גם בשוק הנדל"ן עצמו. רוצה לומר – נמדדה עליה של כשנים עשר אחוז בכמות הדירות החדשות שנמכרו במהלך חודש יולי.

נתונים אלו מעניינים במיוחד על רקע הגזירות שאמורות להיות מושתות עלינו בקרוב, בנוסף לאלו שכבר הוטלו, ואיתן – הקפיצה במחירי החשמל והמים, ריביות המשכנתא, הדלק והמע"מ, ועוד, כאשר פעמי ורחשי מיתון, נגזרותיו ותוצאותיו כבר נשמעים היטב, או לפחות מוכרזים מכל מיקרופון אפשרי. עוד עולה מניתוח ארוך טווח, כי מאז אפריל אלפיים ואחד עשרה גדל היקף המשכנתא הממוצעת בכשישה אחוזים. יוצא שהבנקים הגדילו בשנה וחצי האחרונות את גובה ההלוואה לרכישת דירה בכחמישה וחצי אחוזים: הם בחרו לתת יותר כסף – אך לפזר אותו בינות מספר קטן יותר של לווים. גם משכנתאות במימון גבוה במיוחד, של כתשעים אחוזים, זינקו בשנה וחצי האחרונות בכעשרים אחוזים, על אף המס שהוטל כבר באלפיים ועשר של כשלושת רבעי אחוז על הבנקים עצמם, בכדי להניא אותם בתמריץ שלילי מלהעניק הלוואות מעל שישים אחוז מערך הנכס.